Dış İlişkiler

  • Ajansın uluslararası kuruluşlara olan üyeliklerinin koordinasyonunun yapılması,
  • Ajansın uluslararası alanda tanıtımına ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
  • Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişim işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunulması, uluslararası iletişimlerin kayıt altına alınması,
  • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, ortak organizasyonların gerçekleştirilmesi,
  • Tanıtım ve işbirliği içerisinde, ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmak ve organizasyon değerlendirme raporunun hazırlanması,
  • Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslar arası programlara (AB Programları dahil) ilişkin ajansın diğer birimleri ile koordineli araştırma ve inceleme çalışmalarının yapılması,