Bilgi İşlem

 • Ajansta bulunan bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri ve yazılımların sorunsuz çalışmasını sağlamak için gerekli önlemlerinin alınması, sorunların giderilmesi ve bakımlarının yapılması,
 • Ajans personelinin yazılım ve donanım ihtiyaçlarının tespit edilmesi satın alma durumu söz konusu olduğunda araştırma yapılması, firmalarla bağlantı kurulması, teklifleri toplanması ve değerlendirilmesine yardımcı olunması,
 • Mevcut yazılımların ve donanımların kullanıcılar tarafından doğru bir şekilde kullanılabilmesine yardımcı olunması ve bu konuda Ajans personeline gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Bilgi güvenliğine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Tüm bilgisayarların internet bağlantılarının kurulması ve bilgi sistemleriyle ilgili altyapı sorunu çıktığında ilk müdahalenin yapılması,
 • Ajans web sayfasının birimlerden gelecek bilgiler işbirliğinde oluşturulması, güncellenmesi, düzenli ve sürekli çalışmasının sağlanması,
 • Ajansın birimlerine ilişkin basılı materyal, bülten ve diğer yayınlara ilişkin (kitap, kitapçık, billboard, vinil afiş, davetiye (Kalkınma Kurulu ve Diğer Organizasyonlar), web sayfası işlemleri vb.) dizayn, kapak tasarımı iç sayfa tasarımı ve diğer tasarım faaliyetlerinin takip edilmesi,
 • Ajansımızda yürütülmekte olan proje izleme ve değerlendirme, Kalkınma Kurulu toplantıları ve diğer organizasyonlara ilişkin fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması,
 • Ajansımız kurumsal kimlik materyallerine ilişkin çalışmaların takip ve koordinasyonunun yürütülmesi,
 • Ajansımızdaki ve yatırım destek ofislerindeki telefon santrallerinin kontrol ve takibinin yapılması,
 • Ajansımızdaki güvenlik kamera sisteminin kontrol ve takibinin yürütülmesi,
 • Yönetim Kurulu ve Seminer Salonları cihazlarını aktif tutmak, Video Konferans Sisteminin, ajans bünyesinde kullanımda olan yazıcı ve faksların aktif kullanımının sağlanması,
 • Personel Giriş ve Çıkış Kontrol sisteminin takibinin yapılması,
 • Toplu SMS atımı, medya kurum ve kuruluşlarına haber gönderimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Personel Takip Sistemi (yıllık izinler) sistem yöneticiliğinin gerçekleştirilmesi,