Program Yönetimi Birimi

Program Yönetim Birimi (PYB), Sektörel Destekler ve Programlama Birimi tarafından hazırlanan Bölge Planı ve programlarına göre oluşturulacak destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tüm mali ve teknik destekler (Teknik Destek Programları, Doğrudan Faaliyet Desteği Programları, Güdümlü Proje Destekleri ve Proje Teklif Çağrısı yolu ile Mali Destek Programları) kapsamında, başvuru rehberleri ve ilgili diğer dokümanların hazırlanmasından, başvuruların alınmasına, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumlu birimdir.

Program Yönetim Birimi’nin görev ve yetkileri şunlardır;

 • Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
 • Destek programları kapsamında, Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu’nda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
 • Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak,
 • Doğrudan Faaliyet Desteği, Teknik ve Mali Destek uygulamalarına yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve Ajans internet sitesinde bu rehberleri sürekli güncel haliyle bulundurmak,
 • Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak,
 • Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri planlamak ve uygulamak,
 • Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları, cevaplarıyla birlikte Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayımlayarak, herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,
 • Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,
 • Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak,
 • Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
 • Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek ve seçim sürecinde etkin rol oynamak,
 • Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek,
 • Değerlendirme Komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananlar ve kazanamayanların listesini” kamuoyuna ilan etmek,
 • Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,
 • Destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek ve proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,
 • Destek almaya hak kazanan projelerin sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek,
 • Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin Bilgi Sisteminde tutulmasını temin etmek,
 • Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek,
 • Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında, ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.