İdari ve Mali İşler Birimi

İdari ve Mali İşler Birimi, Finans, Bütçe ve Satın alma, İdari İşler ve İnsan Kaynakları fonksiyonlarının bir araya gelmesinden oluşmaktadır.

İdari Mali İşler Birimi’nin görevleri şu şekildedir;

İdari İşlemler

 • Ajans evraklarının kayıt altında tutulması,
 • Arşiv ve dokümantasyon yönetiminin sağlanması,
 • Ulaşım, temizlik ve güvenlik hizmetlerinin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • Taşınır işlemlerinin kayıt altına alınmasının sağlanması,
 • Demirbaş sisteminin takibinin yapılması,
 • Ajans hizmet binalarının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,
 • Yönetim Kurulu toplantılarının sekretarya işlemlerinin yürütülmesi,

Mali İşlemler

 • Ajans bütçesinin hazırlanması,
 • Gelirlerin tahakkuku ve tahsili işlemlerinin yapılması,
 • Aylık harcama programının hazırlanması,
 • Ödenek takibinin yapılması,
 • Giderlerin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması ve muhasebeleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ajans mevduatının işletilmesidir.

İnsan Kaynakları

 • Hizmet içi eğitim programlarının belirlenmesi ve uygulanması,
 • Ajansın insan kaynakları politikasının belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesinin sağlanması,
 • Ajansın personel alımı ile ilgili işlerinin yürütülmesi,
 • İdari işlerin gerçekleştirilmesi,
 • Personel özlük işlerinin idaresidir.