Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği’nin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır;

  • Hukuki konu ve uyuşmazlıklarda Ajansa danışmanlık yapmak başta olmak üzere, Ajansın hukuki konuları hakkında görüş bildirilmesi,
  • Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak ve anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olunması,
  • Davalarda, icra ve takiplerde gerekli bilgilerin hazırlanması,
  • Taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek üzere, Avukatlık ruhsatnamesine ve uzman personel niteliklerine sahip kişiler arasından bir kişiyi, uzman personelin istihdam usullerine uygun olarak görevlendirilmesidir.