Yayladağı Belediyesi İhale İlanı

04 Kasım 2022

07 Kasım 2022

İhale Kayıt Numarası: 2022/1181212

İdarenin;

 1. Adresi
 1. Yayladağı Belediyesi Çamaltı Atatürk 101 31550 Yayladağı/Hatay
 1. Telefon ve Faks Numarası

Telefon:0 (326) 471 30 29 / 471 30 30

Faks:  0 (326) 471 30 26

 1. Elektronik Posta Adresi

ejder_satici@hotmail.com

 1. İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

 

İhale konusu yapım işinin;

 1. Niteliği, Türü ve Miktarı
 1. Karamağara Enerji Nakil Hattı yapım işi için ayrıntılı bilgiye  EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 1. Yapılacağı Yer

Yayladağı ilçesi

Yayıkdamlar mah.-Karamağara bölgesi arası

 1. İşe Başlama Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3  gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 1. İşin Süresi

Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

İhalenin;

 1. Yapılacağı Yer
 1. Belediye hizmet binası Meclis Toplantı salonu Yayladağı/HATAY
 1. Tarihi ve Saati

21.11.2022 – 11:30