Yayladağı Belediyesi İhale İlanı

19 Temmuz 2022

İhale Kayıt Numarası: 2022/691298

 1. İdarenin;
 1. Adresi

Yayladağı Belediyesi Çamaltı Atatürk 101 31550 Yayladağı/Hatay

 1. Telefon ve Faks Numarası

Telefon:0 (326) 471 30 29 / 471 30 30

Faks:  0 (326) 471 30 26

 1. Elektronik Posta Adresi

ejder_satici@hotmail.com

 1. İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

 1. İhale konusu yapım işinin;
 1. Niteliği, Türü ve Miktarı

1 Adet Dalış Merkezi Yapımı  İşi Ayrıntılı bilgiye  adet Çevre düzenlemesi EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı Yer

Yayladağı ilçesi-Yayıkdamlar mah.

 1. İşe Başlama Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3  gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 1. İşin Süresi

Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 1. İhalenin;
 1. Yapılacağı Yer

Belediye hizmet binası Meclis Toplantı salonu Yayladağı/HATAY

 1. Tarihi ve Saati

01.08.2022 09:00