Makine ve Ekipman Tedariği İçin İhale İlanı

26 Temmuz 2022

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi No:4 31020 Antakya/Hatay adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 16.08.2022 ve 14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.antakyatso.org.tr ve www.dogaka.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 16.08.2022 tarihinde, saat 14:00’da ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi No:4 Antakya/Hatay adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.