Erzin Belediyesi İhale İlanı

16 Mayıs 2022

Erzin Belediyesi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2022 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile “Şahin Tepesi Tabiat Parkı Gelişme Planı 1. Etap Uygulama Çalışmaları Kapsamında Kır Kahvesi İnşa Projesi” için yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2022/459119

 1. İdarenin;
 1. Adresi

Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi No:5 31960 ERZİN/HATAY

 1. Telefon ve Faks Numarası

3266815007 - 3266815576

 1. Elektronik Posta Adresi

erzin@erzin.bel.tr

 1. İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

 

 1. İhale konusu yapım işinin;
 1. Niteliği, Türü ve Miktarı

1 Adet Kır Kahvesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı Yer

Erzin İlçesi, Şahin Tepesi Tabiat Parkı

 1. İşe Başlama Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 1. İşin Süresi

Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

 

 1. İhalenin;
 1. Yapılacağı Yer

Erzin Belediyesi Hizmet Binası(Belediye Meclis Salonu) Cumhuriyet Mah. Demokrasi Cad. No: 5, - Erzin / HATAY

 1. Tarihi ve Saati

26.05.2022 - 11:00

İhale evrakları aşağıdadır.