İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi İhale Duyurusu

18 Ocak 2024

Kaynak Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi

İçin Makine Alımı İhale İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği kapsamında sağlanan mali destek ile İskenderun Teknik Üniversitesin ’de Kaynak Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi için makine alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası İskenderun Teknik Üniversitesi TTO adresinden veya www.dogaka.gov.tr www.tto.iste.edu.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 09/02/2024 ve 10:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.tto.iste.edu.tr ve www.dogaka.gov.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 09/02/2024 tarihinde, saat 10 : 00’da ve İskenderun Teknik Üniversitesi TTO adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği kapsamında sağlanan mali destek ile İskenderun Teknik Üniversitesin ’de Kaynak Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi için makine alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası İskenderun Teknik Üniversitesi TTO adresinden veya www.dogaka.gov.tr www.tto.iste.edu.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 09/02/2024 ve 10:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.tto.iste.edu.tr ve www.dogaka.gov.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 09/02/2024 tarihinde, saat 10 : 00’da ve İskenderun Teknik Üniversitesi TTO adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU