Yayladağ Belediyesi İhale Duyurusu

İhale Kayıt Numarası

:

2020/161576

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇAMALTI ATATÜRK 101 31550 YAYLADAĞI/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3264713029 - 3264713026

c) Elektronik Posta Adresi

:

agahsezgin@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 adet sosyal tesis yapısı 47 adet cardak
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Çamaltı mah.Yazılıtaş(devrent) aba güreşi alanı

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yayladağı Belediyesi Ana Bina CamAltı mah. Ataturk cad.no: 101 Yayladağı /HATAY

b) Tarihi ve saati

:

10.04.2020 - 09:00