Özdoğan Tarım Ürünleri

Alınacak Makineler/İşler;

LOT:1 3.3.1 Yeni Sera Ünitesi (12 Dekar) (1 adet)

LOT:2 3.3.2 Sera Otomasyon Sistemi (1 adet)

LOT:3 5.9.1 Kuyu Yapımı ve Ekipmanları (1 adet)