Merkli Tarım Gıda Hayvancılık San. Tic. A.Ş

03/04/2020 tarihinde Ajansımızın web sitesinde ilan edilen Merkli Tarım Gıda Hayvancılık San. Tic. A.Ş firmasına ait ihale; Covid -19 ile mücadele kapsamında İç İşleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 23 Nisan - 26 Nisan (dahil) tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler için Satın Alma Rehberinin Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere Talimatlar bölümünde yer alan 
“Madde 14- Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.” hükmü gereğince ilgili ihale 27/04/2020 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.
İlgililere duyurulur.Mal Alımı ve Yapım İşi için ihale ilanı

MERKLİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. TİC. A.Ş, Doğu Akdeniz  Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SERA) Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Türkoğlu/K.Maraş’da “Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesinde Domates, Biber, Kabak Ve Patlıcan Üretimi İçin Sera Kurulum Projesi” için bir mal alımı ve yapım işi  ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası  Bahçelievler Mahallesi 9006 Sokak  No:10/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinden veya www.dogaka.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Alınacak makine/ekipman;

Lot 1: 1 adet Ges 20 Kw

Lot 2: 1 adet Su Deposu 20 Ton

Lot 3: Soğuk Hava Deposu İklimlendirme Ekipmanları

Lot 4: Gıda İşleme Makine-Ekipmanları

Lot 5: 6 Dönüm Sera Kurulumu

Lot 6: 1400 metrekare Prefabrik Yapılar

 

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 24.04.2020- Saat: 10.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar  www.dogaka.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 24.04.2020 tarihinde, saat 10.00’da ve Bahçelievler Mahallesi 9006 Sokak  No:10/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.