Kireçlik Yarma Ortak Üretim Tesisi Yapım İşi İhalesi

27 Nisan 2021

Yapım İşi İçin İhale İlanı

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Antakya- Hatay’da “Kireçlik Yarma Ortak Üretim Tesisi”için bir “ yapım işi ihalesi” sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi No:4 31020 Antakya/Hatay adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 20.05.2021 ve 14:00.Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.antakyatso.org.tr ve www.dogaka.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 20.05.2021 tarihinde, saat 14:00’da ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi No:4 Antakya/Hatay adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi Antakya TSO’dan alınabilir