Kahramanmaraş Moda ve Tasarım Akademisi Mal ve Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

25 Mart 2022

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Avşar Mah., Batı Çevre Yolu Bulv., Kahramanmaraş Teknokent, Bina No:259 1. Kat Ofis No:33 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinden veya teknokentmaras.com internet adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: Teklifler 01/04/2022 saat 10:00’a kadar idarenin yukarıda belirtilen adresine elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla kapalı zarfla teslim edilmelidir.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; teknokentmaras.com ve www.dogaka.org.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 01/04/2022 tarihinde, saat 10:00’da ve Avşar Mah., Batı Çevre Yolu Bulv., Kahramanmaraş Teknokent, Bina No:259 3. Kat Ofis No:52 (Yönetim Kurulu Salonu) Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.