Hatay Kireçlik Yarma Ortak Üretim Tesisi Makine ve Ekipman Alımı İçin İhale İlanı

30 Haziran 2022

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 21.07.2022 ve 14:00’e kadar idarenin yukarıda belirtilen adresine elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla kapalı zarfla teslim edilmelidir.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.antakyatso.org.tr ve www.dogaka.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 21.07.2022 tarihinde, saat 14:00’da ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi No:4 Antakya/Hatay adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.