GökçedağAyransu Gıda Ltd.Şti, Mal Alımı için ihale ilanı

09.03.2020 tarihinde Ajansımız internet sitesinde yayınlanan Gökçedağ Ayransu Gıda Ltd.Şti’ye ait ihale dosyasının Teknik Şartnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişikliğin yer aldığı ihale dosyası ekte yer almaktadır.”

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Gökmustafalı Köyü Bahçe/Osmaniyeadresinden veya www.dogaka.gov.trinternet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 27/03/2020 saat 14:30

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ayransu.com.tr ve www.dogaka.org.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 27/03/2020 tarihinde, saat 14:30’da ve Gökmustafalı Köyü Bahçe/Osmaniye adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.