Altınözü Belediyesi İhale Duyurusu

İhale Kayıt Numarası

:

2020/175596

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yenisehir Mahallesi Atatürk Caddesi No: 171/1 31750 ALTINÖZÜ/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

:

03263113057 - 03263113059

c) Elektronik Posta Adresi

:

altinozu@altinozu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

101 KALEM ALTINÖZÜ YÖRESEL ÜRÜNLER ATÖLYESİ VE SATIŞ BİRİMLERİ YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

YENİŞEHİR MAHALLESİ KARSU MEVKİİ ALTINÖZÜ/HATAY

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin  a) Yapılacağı yer

:

ALTINÖZÜ BELEDİYESİ

b) Tarihi ve saati

:

15.04.2020 - 10:00