Türkoğlu Ziraat Odasının Teknik Destek Projesi kapsamında Stratejik Plan hazırlıkları başladı

Ajansımız 2020 Yılı Mayıs-Haziran Dönemi Teknik Destek Programı kapsamında Türkoğlu Ziraat Odasının başarılı olarak kabul edilen “Stratejik Plan Hazırlığı” başlıklı teknik destek projesi kapsamında, 20-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında 2 günlük sürede eğitim ve anket çalışmalarıyla faaliyetler başlamıştır.

Üyelerin odaya entegre olması ve adaptasyonlarının sağlanması için iyi bir kurumsal stratejik plan hazırlanması ve bu plana bağlı bir eylem planının hazırlanması ihtiyacı hasıl olmaktadır. Türkoğlu Ziraat Odasının “Stratejik Plan Hazırlığı” kapsamındaki 2 günlük programda Ziraat Odası personeli ve kayıtlı üye toplam 15 kişiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda odaya stratejik plan hazırlanması hedeflenmektedir.

ÖNCEKİ HABER SONRAKİ HABER