Tüm Paydaşların Katılımlarıyla Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Düzenlendi

Hatay bulunduğu coğrafi konumdan dolayı oldukça zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Doğal flora ortamında kendiliğinden yetişen bitkiler arasında tıbbi ve aromatik bitki özelliği taşıyan birçok bitki bulunmaktadır. Bu bitkilerden çok eski zamanlardan beri baharat ve ilaç hammaddesi olarak yararlandığı bilinmektedir. Ülkemizde yaklaşık 12.000 farklı çeşit bitki türü bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 3.800 çeşidi endemik bitkidir.

Hatay doğalında bu güne kadar 2.500’e yakın farklı bitki türü olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 550 tanesinin tıbbi ve aromatik bitki özelliği taşıdığı ve bu bitkilerinde 350 tanesinin endemik tür olduğu bildirilmiştir. Ülkemizde bulunan endemik türlerin yaklaşık % 10’u ilimizde yetişmektedir.

İlimizde Tıbbi Aromatik bitki grubunda en çok yetişen bitki çeşidi defnedir. Hatay ili defne üretimi bakımından ülkemiz sıralamasında 81 il arasında birinci sırada yer almaktadır. Hatay, Türkiye üretiminin % 16,5’ini, dünya üretiminin ise % 8,4’ünü tek başına karşılamaktadır. Tıbbi ve Aromatik bitki sektöründe küçük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 135 adet firma, 6 ana faaliyet alanında imalat ve pazarlama çalışmalarını yürütmektedir.

Hatay Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zeytin Konferans Salonunda, 24.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektör Toplantısına, Hatay’da faaliyet gösteren 137 firmanın sahipleri yanı sıra bu konuda faaliyet sürdüren 10 adet kooperatif, Ticaret İl Müdürlüğü, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü, Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinden akademisyenler,  Ziraat Odası Başkanları ve 15 ilçe Müdürü katılmıştır. Program Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlamıştır. DOĞAKA adına toplantıya katılan Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cenk Özbaykal, sektörle ilgili yaptığı bilgilendirmenin ardından, Ajansımızın destekleri, yatırım teşvik mevzuatı, bugüne kadar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında Ajans tarafından sağlanan destekler, örnek projeler, sektöre yönelik proje önerilerini paylaşmıştır. Toplantı, TKDK Koordinatörü Dr. Savaş Özgürsoy, KOSGEB Hatay Müdürü Hayrettin Çevik ve Antakya Orman İşletmeleri Hatay Müdürü Sabri Yalçın’ın kurumlarının çalışmaları ve destekleriyle ilgili sunumlarıyla devam etmiştir. Kurum amirlerinin sunumlarla ilgili soruları cevaplamaları ve değerlendirmelerin ardından toplantı sona ermiştir.

ÖNCEKİ HABER SONRAKİ HABER