Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Güdümlü Proje Desteği Kapsamında Ajansımızdan Destek Almaya Hak Kazanan ve Osmaniye ilinde Yürütülen Proje Sahiplerine Yönelik Başlangıç Toplantısı Düzenlenmiştir.

Ajansımız tarafından 2020 yılında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında proje başvurusu alınan S.S. Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından sunulan TR63/20/SOGEP8002/0001 referans numaralı “Süs Bitkileri Sektöründe Kırsal Alanda Kadın İstihdamı Projesi” adlı projesi ile 2019 yılında Güdümlü Proje Desteği kapsamında proje başvurusu alınan Osmaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından sunulan TR63/19/GPD11/0002 referans numaralı “Osmaniye Denetimli Serbestlik Hizmetleri Sürekli Eğitim Merkezi” adlı projeler kapsamında, Osmaniye ilinde, proje sahiplerine yönelik başlangıç toplantısı düzenlenmiştir.

Proje uygulama sürecinin tanıtıldığı başlangıç toplantısı ve uygulama eğitiminde, proje uygulamaları, kays kullanımı, sözleşme hakkındaki genel kurallar ve mevzuat, destek hizmetleri ile bunlardan nasıl yararlanılacağı, satın alma, izleme, raporlama ve bilgi sistemi konularında temel bilgiler ele alınmıştır.

İzleme ve Değerlendirme Birimi Birim Başkanı Buğra Han ASLAN tarafından verilen eğitime, İzleme ve Değerlendirme Birimi Birim Uzmanı Mehmet YÜCEL ve başarılı bulunan projeleri yürütecek olan proje koordinatörleri ile başvuru sahipleri katılım sağlamıştır.

Eğitimde özellikle Ajansımız tarafından ilde yürütülecek olan SOGEP ve Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvuru sahibi ve proje koordinatörü tarafından sorulan sorular cevaplanarak proje uygulama süreçlerinde olası hataların önüne geçilmiştir.

ÖNCEKİ HABER SONRAKİ HABER