DOĞAKA “Fikri Ve Mülkiyet Haklarının Korunması (FSE) Sertifikası” Yenilendi

Ajansımız, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44’üncü maddesi ve “Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince, fikri mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce 02.01.2017 tarihi itibarıyla 4 yıl süre ile geçerliliği olan “Fikri ve Mülkiyet Haklarının Korunması Sertifikası” (FSE) ile Ajansımıza takdim edilerek, kurumsal yayınlarımızın fikri haklarının koruma altına alınmasına devam edilmektedir.

Ajansımız tarafından, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne 22.03.2021 tarih ve 1312 sayı ile gerçekleştirilen başvuru neticesinde, 02.01.2017 tarihinde düzenlenen sertifikanın geçerlilik süresi dolduğundan, söz konusu yeni sertifika başvurusu gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, Ajansımız tarafından her yıl hazırlanmakta olan kurumsal yayınlarımıza ilişkin telif haklarını kapsayan ve koruyan söz konusu sertifika ile kurumsal yayın hazırlıkları sürecinde, daha etkin bir takibin yapılması, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilerek, baskı ve tasarımlarının yapılması, çoğaltılması ve dağıtılması faaliyetlerinin resmi onayı da ilgili makam tarafından tasdik edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

FSE Sertifika Uygulaması Nedir?

Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin sertifikalandırılmasına yönelik Bakanlığımızca uygulanan sistemdir.

Sertifika Uygulamasının Yasal Dayanağı Nedir?

- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44 üncü maddesi,

- Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sertifika Alması Zorunlu Yerler Hangileridir?

Aşağıda belirtilen yerler faaliyet konularını gösterir bir sertifika almak zorundadır.

- Dolum tesisleri,

- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltım, dağıtım veya satışını yapan matbaalar ve yayınevleri,

- Sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerler,

- Fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin tespit, satış, dağıtım, ithalat ve pazarlamasını yapan veya bunları kiraya veren yerler.

ÖNCEKİ HABER SONRAKİ HABER