2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği (SERADES)

2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği Programının temel amacı; TR63 Bölgesi’nde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmasıdır. Bu amaçla 2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği Programı;

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.500.000 TL olup, başarılı Başvuru Sahiplerinin Vakıf Katılım Bankası Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye Şubeleri üzerinden kullanacakları 100.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacaktır.

Programa Seracılık alanında faaliyet gösteren ya da gösterecek olan, Çiftçi Kayıt veya Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı;

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 1 proje başvurusunda bulunabilecek ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

DOĞAKA 2021 Yılı Finansman Desteği Programları İçin Ayrıntılı Bilgiler

Program için yapılacak başvurular elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) adresinden alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 4 Haziran 2021 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütname’nin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 11 Haziran 2021 saat 17.00’dir.

Aracı Kurum tarafından kredibilite değerlendirmelerinin program başvuru süresi içerisinde sonuçlandırılabilmesi için, başvuru rehberinde belirtilen Destekleyici Belgeler ile 30 Nisan 2021 tarihine kadar Aracı Kuruma başvurulması Başvuru Sahibinin yararınadır.

Programa ilişkin toplantı takvimi önümüzdeki günlerde Ajans web sayfasında yayınlanacaktır.  Destek programına ilişkin rehber, toplantı takvimi ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için Ajans web sitesi www.dogaka.gov.tr’yi takip edebilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

İlgili Rehbere ulaşmak için tıklayınız..

ÖNCEKİ HABER SONRAKİ HABER