Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Güçlendirme Ve Uyum Projesi (Seeco) Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri Alımı Duyurusu

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje No: P171456

Proje Adı: Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme Ve Uyum Projesi

Başvuru Numarası: Alımı yapılacak danışmanlık hizmetlerinin adı, sayısı ve sözleşme numaraları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

POZİSYON

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 19.11.2021

Son Başvuru Tarih ve Saati: 06.12.2021 Saat 17:00

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere yukarıdaki listede yer alan Bireysel Danışmanlık Hizmetleri alınacaktır. Danışman/lar Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince (halihazırda 31.12.2022 tarihinde kapanacak olan projenin 31.12.2024 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir) yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi ilk sözleşme dönemi için yaklaşık 12 ay olup, 17/01/2022 tarihinde başlatılması planlanmaktadır. Danışmanlık Hizmetlerine ait İş Tanımına kurumun https://www.sanayi.gov.tr/bolgesel-kalkinma-faaliyetleri/uluslararasi-projeler/01167b adresinden ulaşabilirsiniz.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, İş Tanımında “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarası ile birlikte en geç 06.12.2021 tarihinde saat 17.00’ye kadar aşağıdaki sistem üzerinden ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca mülakata çağrılacak adaylardan özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisi talep edilecektir.

İlgi bildirimlerine yönelik başvurular yalnızca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlan ve Başvuru sistemi (https://basvuru.sanayi.gov.tr ) üzerinden gerçekleştirilecektir. Sisteme E-Devlet üzerinden giriş yapıldıktan sonra başvuru yapılan pozisyon seçilecek, gerekli alanlara veri girişleri yapılacak ve özgeçmiş belgesi sisteme yüklenecektir.

Danışman seçimi, Dünya Bankası’nın Kasım 2020 versiyon tarihli “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Sorular ve tereddüt edilen konular ile ilgili sosyalgirisim@sanayi.gov.tr adresine e-posta iletilebilir.

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU