Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi Osmaniye Tanıtım Toplantısı

Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanmış ve www.yersis.gov.tr web sitesi üzerinden kamuoyunun faydasına sunulmuştur.

Proje kapsamında "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri Raporu", "Türkiye'de İller ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri Raporu" ve "Türkiye'de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu" çalışmaları hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmalar ile yerleşimler arası sosyo-ekonomik yatay ve dikey ilişkilerin incelenmesi, yerleşimlerin hizmet verme büyüklüklerinin tespit edilmesi, kentsel ve kırsal yerleşimlerin etki alanlarının belirlenmesi ve kırsal yerleşimlerin sosyo-ekonomik yapısının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma sonuçlarının kamu yatırım programlarının önceliklendirilmesi, yerleşimler arası hizmet alma-verme ilişkilerinin ortaya çıkarılması, kırsal kalkınma politikalarının tasarımı, göçü önlemek üzere bölgesel merkezlerin belirlenmesi ve bu merkezlere yönelik politikaların geliştirilmesi gibi alanlarda kullanılması öngörülmektedir. YER-SİS Projesi çıktılarının değerlendirilmesi amacıyla 7 Aralık 2021 Salı günü saat 14:30'da Osmaniye Valiliği Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Tüm paydaşlarımız davetlidir.

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU