Teknik Destek Programı 2019 Yılı Eylül- Ekim Dönemi Değerlendirme Sonuçları İlanı

Ajansımız tarafından yürütülen Teknik Destek Programı 2019 Yılı Eylül-Ekim Dönemi kapsamında kabul edilen başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır.
Program kapsamında Ajansımıza Hatay ilinden 2, Kahramanmaraş ilinden 8 ve Osmaniye ilinden 4 olmak üzere toplam 14 proje başvurusu yapılmıştır.

TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2019 YILI

EYLÜL- EKİM DÖNEMİ BAŞVURULAR

İller

Başvuru  Sayısı

Hatay

2

Kahramanmaraş

8

Osmaniye

4

TOPLAM

14


Yapılan değerlendirme sonrasında Hatay ilinden 2, Kahramanmaraş ilinden 6 ve Osmaniye ilinden 3 proje olmak üzere Bölgemizden toplam 11 proje destek almaya hak kazanmıştır.

TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2019 YILI

EYLÜL- EKİM DÖNEMİ BAŞARILI PROJELER

İller

Başarılı Sayısı

Hatay

2

Kahramanmaraş

6

Osmaniye

3

TOPLAM

11


Değerlendirme; rehberde açıkça ifade edilen tercih edilmeyen konular vb. hususlar yanında, 2019 yılı Teknik Destek Program Rehberinde açıklanan Ön İnceleme Kontrol Listesi ve Değerlendirme Tablosu çerçevesinde sonuçlandırılmıştır.

Başarılı başvurular, Ajansımız personeli tarafından ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yolu ile uygulanacaktır. Uygulamada ihtiyaca göre benzer konudaki başvurular Ajans tarafından belirlenecek yer ve zamanda birleştirilerek uygulanabilecektir.

Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinin sözleşme imzalama ve uygulama sürecine ilişkin gerekli bildirimler, Ajans internet sayfasından yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla ilan olunur.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU