T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;
- 2 (iki) Uzman Personel,
- 1 (bir) Destek Personeli,
- 1 (bir) İç Denetçi
alımı yapacaktır.
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı'nın merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar,
Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın
uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU