T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde TRB2 Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş ve
Van) çalıştırılmak üzere 2 (iki) uzman ile 1 (bir) iç denetçi alımı yapacaktır.

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU