T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Değerlendirme Komitesi İlan Metni

TR63 Bölgesinde (Hatay Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri) faaliyet gösteren Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (SERADES) ve 2021 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (TUDES) ilan edilmiştir. Programlar kapsamında sunulacak projelerin başvuru rehberinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali açılardan değerlendirmesini yapmak üzere ilgili alandaki tecrübelerine göre Değerlendirme Komitesi Üyeleri görevlendirilecektir.

Muhtemel Proje Değerlendirme Tarihleri: 28 Haziran – 2 Temmuz 2021

Değerlendirme Komitesi Üyelerinde Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Değerlendirme Komitesi Üyesi olarak görev almak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili alanlarda toplamda en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır:

 

Değerlendirme Komitesi Üyeleri ile İlgili Diğer Hususlar

Değerlendirme Komitesi Üyeleri, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olması gerekmektedir. Değerlendirme Komitesi Üyeleri, kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremezler. Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede Değerlendirme Komitesi Üyeleri “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı” nı imzalayacaklardır.

Değerlendirme Komitesi Üyeleri ile Ajans arasında işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalayacaktır.

Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacak?

Değerlendirme Komitesi Üyesi adayları, ekte yer alan CV formatını doldurarak pyb@dogaka.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Değerlendirme Komitesi üyeleri başvuruları 3 Mayıs- 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarih ve saati 21 Mayıs 2021 saat 23.59’dur. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Komitesi Üyesi adaylarından, Ajans tarafından görevlendirmeleri halinde Ajansın göndereceği Uygunluk Beyanını doldurup Ajansa ulaştırmaları talep edilecektir.

Ayrıca Ajans gerekli görmesi halinde beyan edilen bilgilerin aşağıdaki belgelerle doğrulanmasını talep edecektir:

Değerlendirme Komitesi Üyesi Seçimi Nasıl Yapılır?

Değerlendirme Komitesi Üyeleri konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla tespit ve tayin edilir. Değerlendirme Komitesi havuzunda yer alması uygun görülenlerin listesi seçim komisyonunun görüşleri doğrultusunda Genel Sekreterce onaylanır.

Program döneminde proje başvurularını değerlendirme üzere seçilecek Değerlendirme Komitesi Üyelerine tebligat yalnızca e-posta ve telefon yoluyla yapılacak olup; ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır. (Değerlendirme Komitesi Üyesi adayları geçerli bir telefon numarası ve e-posta adresi sunmakla sorumludur. Seçilen Değerlendirme Komitesi Üyesi ile, e-posta ve/veya telefonla iletişime geçilememesi durumunda, bu üyeler değerlendirme sürecinde yer alma haklarını kaybederler)

Telefon ve/veya e-posta yoluyla iletişime geçilen Değerlendirme Komitesi Üyelerinden, ilgili tarihlerde görev alabilecek olanlardan “Uygunluk Beyanı” nı imzalayıp taranmış halini Ajansa ulaştırmaları istenecektir.

Değerlendirme Komitesi Üyesi Çalışma Şartları Nelerdir?

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda Değerlendirme Komitesi Üyesi olarak hizmet vermesi uygun görülen kişilerin katılacağı eğitim ve değerlendirme tarihlerine ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. Çalışmalar tam zamanlı ve 08:30-18:00 saatleri arasında olacaktır.. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonunu da kapsayabilir. Tüm bu çalışmalar Hatay ilinde Ajans merkezinde ya da Ajans tarafından belirlenen adreslerde gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme  Komitesi Üyelerine Yapılacak Ödemeler Ne Kadardır?

Kamu personeli dışındaki Değerlendirme Komitesi Üyelerine, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir.  Yükseköğretim kurumlarında görev yapan Değerlendirme Komitesi Üyelerinin ücret ödemeleri bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun döner sermayesi üzerinden yapılacaktır. Değerlendirme Komitesi Üyelerine ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır. Kamu personeli statüsünde olup da, değerlendirme ücreti alamayan Değerlendirme Komitesi Üyeliği görevleri ile ilgili gider harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU