2022 Yılı Turizm Teknik Destek Programı Değerlendirme Sonuçları İlanı

19 Ocak 2023

Ajansımız tarafından yürütülen 2022 Yılı Turizm Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Program kapsamında Ajansımıza Hatay ilinden 2, Kahramanmaraş ilinden 2 ve Osmaniye ilinden 4 adet olmak üzere toplam 8 adet proje başvurusu yapılmıştır.

2022 Yılı Turizm Teknik Destek Programı

Başvuru Sayıları

İller

        Başvuru  Sayısı

Hatay

10

Kahramanmaraş

6

Osmaniye

4

TOPLAM

20

Yapılan değerlendirme sonrasında Hatay ilinden 4 Kahramanmaraş ilinden 4 ve Osmaniye ilinden 3 proje olmak üzere Bölgemizden toplam 11 proje destek almaya hak kazanmıştır.

2022 Yılı Turizm Teknik Destek Programı

Başarılı Proje Sayıları

İller

Başarılı Sayısı

Hatay

4

Kahramanmaraş

4

Osmaniye

3

TOPLAM

11

Değerlendirme; rehberde açıkça ifade edilen tercih edilmeyen konular vb. hususlar yanında, 2022 yılı Turizm Teknik Destek Program Rehberinde açıklanan Ön İnceleme Kontrol Listesi ve Değerlendirme Tablosu çerçevesinde sonuçlandırılmıştır.

Başarılı başvurular, Ajansımız personeli tarafından ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yolu ile uygulanacaktır. Uygulamada ihtiyaca göre benzer konudaki başvurular Ajans tarafından belirlenecek yer ve zamanda birleştirilerek uygulanabilecektir.

Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinin sözleşme imzalama ve uygulama sürecine ilişkin gerekli bildirimler, Ajans internet sayfasından yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla ilan olunur.

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU