2021 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (TUDES) Değerlendirme Sonuçları İlanı

Ajansımız tarafından 12 Nisan 2021 tarihinde ilan edilen ve son başvuru tarihi 07 Temmuz 2021 saat 23.59 olarak belirlenen 2021 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (TUDES) kapsamında 12 adet proje başvurusu alınmıştır. Bu başvuruların toplam proje değeri 15.263.013,89 TL’dir.

Alınan proje başvuruları ile ilgili olarak; 26 Temmuz 2021 – 6 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ön İnceleme, 9-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ön İzleme, 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Değerlendirme Komitesi ve 27 Ağustos 2021 tarihinde Bütçe Revizyonu çalışmaları tamamlanmıştır. Bu değerlendirmeler sonucu oluşan başarılı asil projeler listesi 31 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 99. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ele alınmış ve başarılı projelere ilişkin listeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

TR63 Bölgesi’nde 2021 Yılı TUDES kapsamında 10 adet başvuru başarılı bulunmuştur. Bu projeler ile yaklaşık 12.258.111,89 TL kaynak harekete geçirilmiş olacaktır.

Proje başvuru ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin istatistikî bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Sayısı

Asil

Toplam Proje Bütçesi

12

10

12.258.111,89 TL

 

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama süreci; Ajansımız ile başvuru sahipleri arasında imzalanacak olan destek sözleşmesinin müteakip başlayacaktır. Ajans ile sözleşme imzalanmadan proje faaliyetlerine, proje bütçesinde yer verilen hiçbir mal ve hizmet vb. satın alımına hiçbir şekilde başlanmaması gerekmektedir.

Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına ilişkin ayrıca yazılı bildirim yapılacaktır. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yapılacak yazılı bildirimde sözleşme imzalama aşamasında talep edilecek resmi belgelere ve diğer tanımlayıcı belgelere yer verilecektir. Sözleşme imzalama ve uygulama sürecine ilişkin tüm bilgiler ayrıca Ajansımız web sitesinden duyurulacağından, başarılı proje sahiplerinin Ajansımız web sitesi www.dogaka.gov.tr’yi düzenli olarak takip etmelerini gerekmektedir.

Ajansımız Mali Destek Programlarına ilgi gösteren tüm kesimlere teşekkür eder, destek almaya hak kazanan proje sahiplerine hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla ilan olunur.

 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU