2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği (SERADES) ve 2021 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Finansman Desteği (TUDES) Programlarının Başvuru Süresi Uzatıldı

Ajansımız tarafından yürütülmekte olan "2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği (SERADES)" ve "2021 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Finansman Desteği (TUDES)" programlarının başvuru süreleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda uzatılmıştır.

Bu kapsamda ilgili programların Son Başvuru Tarihi 07 Temmuz 2021 Saat 23:59, Taahhütnameler için Son E-imza/Teslim Tarihi 14 Temmuz 2021 saat 17:00 olarak güncellenmiştir

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU