2020 Yılı Mayıs-Haziran Dönemi Teknik Destek Sözleşme Sürecine İlişkin Duyuru

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran dönemine ilişkin değerlendirme sonuçları 24 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Ajansımız internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Söz konusu program kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine sözleşme ve proje uygulama sürecine ilişkin olarak Ajansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından gerekli yazılı bildirimler önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

Yazılı bildirimlerin tebellüğ edildiği tarihten itibaren en geç on (10) gün içinde sözleşmeyi imzalamak üzere İzleme Değerlendirme Birimi'ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kurumların söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra doğacaktır. Bu sebeple, yukarıda belirtilen süre içinde talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte sözleşmeyi imzalamak üzere tarafımıza müracaat edilmediği takdirde, destek alma hakkından feragat ettiğiniz varsayılacaktır.

 

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği

 

İrtibat Kişisi

Telefon

E-Posta

Mustafa Emre Nakış

0326 225 14 15

mustafaemre.nakis@dogaka.gov.tr

Ayşe Gülen

0326 225 14 15

ayse.gulen@dogaka.gov.tr

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU