2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Sözleşme İmzalama Süreci

DOĞAKA 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı değerlendirme sonuçları ve başarılı proje listesi 07/02/2020 tarihi itibariyle Ajansımız internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.
Sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahiplerine sözleşmeye davet bildirimleri gönderilecektir. Sözleşmelerin imzalanması, bahsi geçen bildirimin tebliğ tarihi itibariyle 10 iş günü içinde gerçekleşecektir. Bu süre içinde ekte talep edilen belgelerin taratılıp KAYS sistemine yüklenmesi ve Başvuru sahibininim bu belgelerle birlikte sözleşmeyi imzalamak üzere Hatay'da İzleme Değerlendirme Birimine, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta Yatırım Destek Ofislerine müracaat etmesi gerekmektedir
Başvuru sahiplerinin sözleşme imzalanmadan ve Ajans ile irtibata geçmeden hiçbir şekilde proje faaliyetlerine başlamaması gerekmektedir. Sözleşmelerin imzalanmasını müteakiben tüm yararlanıcılara proje uygulama ve satın alma eğitimleri verilecek olup bu eğitimlerden sonra projelerin uygulanmasına ve proje kapsamındaki satın alımlara başlanacaktır. Bu eğitimler öncesinde uygulanan faaliyetler, mal ve hizmet satın alımları uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İrtibat Kişileri : M. Emre NAKIŞ 
Telefon :0326 225 14 15
E-Posta : mustafaemre.nakis@dogaka.gov.tr

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU