Kireçlik Yarma Ortak Üretim Tesisi Yapım İşi

Ajansımız 2019 Yılı Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Antakya- Hatay’da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen “Kireçlik Yarma Ortak Üretim Tesisi” için 05.01.2021 tarih ve saat 14.00 ‘te yapılacak “Yapım İşi İhalesi”, ihale dokümanında yapılan iyileştirmeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Revize edilen ihale dokümanı ve revize ihale tarihi en kısa sürede yeniden Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ve Ajansımız internet sayfasında yayımlanacaktır.