Kireçlik Yarma Ortak Üretim Tesisi Yapım İşi İhalesi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Antakya- Hatay’da “Kireçlik Yarma Ortak Üretim Tesisi”için bir “ yapım işi ihalesi” sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi No:4 31020 Antakya/Hatay adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 23.02.2021 ve 14:00.