2019 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı

2019 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Sözleşme İmzalandı

Ajansımız tarafından uygulamaya konulan 2019 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Hatay ili Vali Yardımcımız Yusuf İZCİ ile Ajans Genel Sekreterimiz Onur YILDIZ arasında sözleşme imzalandı.

Mesleki eğitimin bölgedeki kurulu sanayi yapısına uygun olarak geliştirilmesi ve Hatay ilinde ayakkabıcılık, ana metal ve mobilyacılık sanayinin rekabet gücünün artırılmasında nitelikli işgücünün önemi büyüktür. Bu sebeple TR63 Bölgesi’nin mesleki eğitim altyapısının iyileştirilmesine yönelik proje yatırımı ihtiyacı doğmuştur

Bu ihtiyacı gidermek amacıyla geliştirilen proje kapsamında beklenen çıktıları aşağıda sıralanmıştır:

  1. Hatay ilinin mesleki eğitim öncelikleri arasında yer alan 6 ana başlıkta 15 farklı mesleki kursun verilmesi,
  2. Söz konusu kurslar için toplam 6 atölye, 5 eğitim sınıfı, 2 konferans salonu kurulması,
  3. Mesleki eğitimlerin yanı sıra bu eğitimleri tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte sergi, seminer, yayın, kursiyer ürünlerinin satışı, yarışma, sempozyum gibi etkinliklerin yönetilip düzenlenmesi,
  4. Bu etkinliklerin düzenlenmesi için; 3 idari oda, 16 dükkân, 1 toplantı salonu, 1 laboratuvar, 1 sergi alanı, 1 kütüphane, 4 grup tuvalet, 1 kantin, depo, arşiv, elektrik, vb için 10 muhtelif oda oluşturulması,
  5. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yılda 5.000 kişiye mesleki eğitim verilmesidir.

Söz konusu projenin Hatay ilimize hayırlı olmasını dileriz.

ÖNCEKİ HABER SONRAKİ HABER