Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı Sözlü Yarışma Sınavı Sonuçları

Ajansımız tarafından 01.07.2020 tarihinde ilan edilen ve 01-20.07.2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 4 (dört) Uzman Personel istihdamı ile ilgili olarak sözlü yarışma sınavı 07.09.2020 tarihinde Ajansımız merkez hizmet binasında gerçekleştirilmiştir. 

Sınav komisyonu tarafından gerçekleştirilen sözlü yarışma sınavı sonucunda Uzman Personel pozisyonları için aşağıdaki listede isimleri yer alan adaylar başarılı bulunmuştur. 

Başarılı adaylar 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca Ajansımız Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlayabilecektir. Başarılı adayların görevlendirilme işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İlgililere ve kamuoyuna ilanen duyurulur. 

Başarılı aday listesi ve göreve başlama aşamasında istenecek belgeleri aşağıdaki dosya bölümünde görebilirsiniz.

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU