DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.dogaka.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı facebook | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı twitter | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
İçerik Arama
Türkçe English Arabic Hızlı Menü
MENÜ
» Genel Sorular
» BİG Sıkça Sorulan Sorular
» YENİ Sıkça Sorulan Sorular
» 2014 Teknik Destek Sıkça Sorulan Sorular
» 2014 Doğrudan Faaliyet Desteği Sıkça Sorulan Sorular
» 2015 TZKAMU Sıkça Sorulan Sorular
» 2015 TZKOBİ Sıkça Sorulan Sorular
» 2018 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SERA) Sıkça Sorulan Sorular
» 2018 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU) Sıkça Sorulan Sorular
» 2018 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı-4 (YENİ-4) Sıkça Sorulan Sorular
» 2019 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma) (Big-K)
» 2019 Yılı İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Meslek)
» 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Sera)
» 2019 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma) (Big-S)
  Sıkça Sorulan Sorular
Genel Sorular
07 Ekim 2013 Pazartesi Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
» Düzey 2 Bölgesi Ne Demektir?
Bakanlar Kurulu Kararıyla bölgesel istatistiklerin toplanması, gelistirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karsılastırılabilir istatistiki veri tabanı olusturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması tanımlanmıstır. Bu sınıflamaya göre istatistiki açıdan Türkiye 12 Düzey 1 Bölgesi ve 26 Düzey 2 Bölgesine ayrılmıstır. Bu ayrım bir idari sınıflama olmayıp istatistiki bir sınıflamadır. 5449 sayılı Kanun gereğince Kalkınma Ajansları Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak kurulmaktadır.
» Kalkınma Ajansları Nedir?
Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.
» Kalkınma Ajansları Niçin Kurulmaktadır?
5449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği üzere; Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmaktadır
» Kobi Tanımı Nedir?
"18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İsletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde KOBİ tanımı “İkiyüzelli kisiden az yıllık çalısan istihdam eden ve yıllık net satıs hasılatı ya da mali bilançosu yirmibes milyon Yeni Türk Lirasını asmayan ve bu Yönetmelikte mikro isletme, küçük isletme ve orta büyüklükteki isletme olarak sınıflandırılan ve kısaca ""KOBİ"" olarak adlandırılan ekonomik birimleri” ifade eder."
Toplam 1 Sayfa Bulunmaktadır. Şu anda 1. Sayfadasınız.
 1 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı