DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.dogaka.gov.tr
facebook | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı twitter | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
İçerik Arama
Türkçe English Arabic Hızlı Menü
MENÜ
» Hakkımızda
» Vizyon ve Misyon
» Organizasyon Yapısı
• Yönetim Kurulu
• Yönetim Kurulu Başkanı
• Kalkınma Kurulu
• Kalkınma Kurulu Başkanı
• Genel Sekreterlik
• KKB
• PYB
• İDB
• SDP
• İMİB
• Yatırım Destek Ofisleri
• Hukuk Müşavirliği
» Mevzuat
» Görünürlük Klavuzu
» Kurumsal Logolar
» DOĞAKA FSE Sertifikamız
» Kurumsal Kimlik
» Bütçe Uygulama Sonuçları
» Etik Komisyonu
  Kurumsal
Organizasyon Yapısı / Kalkınma Kurulu
03 Eylül 2015 Perşembe Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
Kalkınma Kurulu Başkanı
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın danışma organı olan Kalkınma Kurulu Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye Valiliklerinin önerisiyle belirlenen, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından 100 temsilciden oluşur. Kalkınma Kurulu yılda en az iki kez toplanır.

Kalkınma Kurulunun yasayla belirlenen görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:
Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturulan kalkınma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek
b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak
c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak
ç) Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığına raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak

Kalkınma kurulu, özellikle bölge kalkınma stratejisinin, bölgenin potansiyellerini ortaya çıkaracak ve bölgenin kalkınması yönünde etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayacak, bölgenin sorunlarına makul ve etkili çözümler üretecek ve bölgenin geleceğine yönelik güçlü bir perspektif sunacak şekilde hazırlanması yönünde aktif ve yoğun olarak çalışır. Bu çalışmaların yürütülmesi sırasında, alt komisyon ve benzeri mekanizmaları kullanarak, bölgenin tüm toplum kesimlerinin görüş ve önerilerini azami düzeyde alır.
Kalkınma Kurulu
Kalkınma Kurulu
Kalkınma Kurulu
 Dosyalar
DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 24 Ağustos 2009'da Gerçekleştirilen ilk Toplantısında Alınan Kararlar DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 24 Ağustos 2009'da Gerçekleştirilen ilk Toplantısında Alınan Kararlar .jpg 470 Kb
Kalkınma Kurulunun 2-4 Mayıs 2010 da Gerçekleştirilen İkinci Toplantısında Alınan Kararlar Kalkınma Kurulunun 2-4 Mayıs 2010 da Gerçekleştirilen İkinci Toplantısında Alınan Kararlar .pdf 149 Kb
DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 28 Ocak 2011'de gerçekleştirilen üçüncü toplantısında alınan kararlar DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 28 Ocak 2011'de gerçekleştirilen üçüncü toplantısında alınan kararlar .pdf 134 Kb
DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 26 Temmuz 2011'de gerçekleştirilen dördüncü toplantısında alınan kararlar DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 26 Temmuz 2011'de gerçekleştirilen dördüncü toplantısında alınan kararlar .pdf 188 Kb
DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 28 Ağustos 2012'de gerçekleştirilen beşinci toplantısında alınan kararlar DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 28 Ağustos 2012'de gerçekleştirilen beşinci toplantısında alınan kararlar .pdf 111 Kb
DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 18 Aralık 2012'de gerçekleştirilen altıncı toplantısında alınan kararlar DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 18 Aralık 2012'de gerçekleştirilen altıncı toplantısında alınan kararlar .pdf 255 Kb
DOĞAKA Kalkınma Kurulu’nun 27 Mayıs 2013’de gerçekleştirilen yedinci toplantısında alınan kararları DOĞAKA Kalkınma Kurulu’nun 27 Mayıs 2013’de gerçekleştirilen yedinci toplantısında alınan kararları .pdf 323 Kb
DOĞAKA Kalkınma Kurulu’nun 19-20 Kasım 2013 tarihinde Gerçekleştirilen Toplantısında Alınan Kararlar DOĞAKA Kalkınma Kurulu’nun 19-20 Kasım 2013 tarihinde Gerçekleştirilen Toplantısında Alınan Kararlar .pdf 773 Kb
Kalkınma Kurulu Üye Listesi Kalkınma Kurulu Üye Listesi .pdf 1,55 Mb
DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 21 Kasım 2014 tarihinde Gerçekleştirilen Toplantısında Alınan Kararlar DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 21 Kasım 2014 tarihinde Gerçekleştirilen Toplantısında Alınan Kararlar .pdf 1,66 Mb
DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 2 Nisan 2015 tarihinde Gerçekleştirilen Toplantısında Alınan Kararlar DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 2 Nisan 2015 tarihinde Gerçekleştirilen Toplantısında Alınan Kararlar .pdf 183 Kb
DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 17-18 Kasım 2015 tarihinde Gerçekleştirilen Toplantısında Alınan Kararlar DOĞAKA Kalkınma Kurulu'nun 17-18 Kasım 2015 tarihinde Gerçekleştirilen Toplantısında Alınan Kararlar .pdf 1,89 Mb
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey Eurada Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz WAIPA
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı