DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.dogaka.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı facebook | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı twitter | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
İçerik Arama
Türkçe English Arabic Hızlı Menü
MENÜ
» Güncel Haberler
» Güncel Duyurular
» İhale ve Hizmet Duyuruları
» Basında DOĞAKA
» Etkinlik Takvimi
  Güncel Haberler
DOĞAKA 10’UNCU YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR!
26 Temmuz 2019 Cuma Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
DOĞAKA 10’UNCU YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR!
Ajansımız kuruluşundan bugüne kamu, özel sektör ve sivil toplumdan tüm paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hareket etmektedir.

Ekonomik, sosyal ve demokratik birikimi geliştirerek; doğal ve kültürel çevreyi koruyarak; tarım, teknoloji, ticaret, taşımacılık, turizm alanlarında Türkiye’nin ve Ortadoğu'nun lider bölgesi olmak vizyonu ile DOĞAKA; yenilikçilik ve girişimcilik kültürü ile yerel potansiyelleri harekete geçirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprüler oluşturarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya giden yolu inşa etmeyi görev edinmeye devam etmektedir.

Mali destek programlarından, sektörel fizibilite, analiz ve alan araştırmalarına, uluslararası ihtisas fuar katılımlarından çalıştay, panel, konferans vb. kurumlararası işbirliği faaliyetlerine değin birçok farklı alanda bölgesel kalkınmaya hizmet vermeye öncülük ederken, yerel paydaşlarımızla işbirliği içerisinde mali ve teknik destek, eğitim programları, yatırım destek, bilgilendirme, tanıtım, araştırma ve strateji geliştirme faaliyetleri ile çalışmalarını yürüten Ajansımız yerelde kalkınmanın öncü kuruluşu olmaya devam ediyor.

DOĞAKA her yıl yapmakta olduğu analiz ve değerlendirmelere göre, Bölge’nin ihtiyaçlarına yönelik olarak Mali Destek Programları açıklamakta olup ilan edilen 18 program kapsamında şu ana kadar 1.684 adet proje başvurusu yapılmış ve 563 adet proje başarılı ilan edilmiştir.

Doğrudan Faaliyet Desteği, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan acil, kritik ve stratejik öneme sahip konularda analiz, araştırma, planlama, fizibilite ve modelleme çalışmalarına destek sağlayan bir program olup Kalkınma Ajansları arasında ilk defa Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan program kapsamında TR63 Bölgesi’nde toplam 59 adet Proje desteklenmiş ve ilgili projelere yaklaşık 2,7 Milyon TL kaynak aktarılmıştır.

Şu ana kadar Teknik Destek Programları kapsamında, kurumların kritik noktalar için talep ettikleri danışmanlık hizmetleri ve eğitim faaliyetleri için 2,3 Milyon TL bütçeli, 511 adet proje hayata geçirilmiş olup Teknik Destek Programı ile desteklenen projeler kapsamında, kurumsal kapasite geliştirme, proje hazırlama, mesleki eğitim, stratejik plan hazırlama vb. konularda TR63 Bölgesi’nde 15.688 kişiye eğitim/danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Güdümlü Proje Destekleri kapsamında; Kahramanmaraş Dondurma ÜR-GE ve Koordinasyon Merkezi,  Hatay İpek Sürdürülebilir Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi, Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyası Test ve Mükemmeliyet Merkezi, Hatay Dericiliğin Geliştirilmesi-Kireçli Yarma Sistemi, Hatay YİKOB Mesleki Eğitim Merkezi,  Osmaniye Denetimli Serbestlik Hizmetleri Mesleki Eğitim Merkezi,  Kaynakçılık Eğitim Uygulama Merkezi, Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Araştırma ve Kontrol Merkezi projeleri örneklendirilebilecektir.

Sosyal Destek Programı (SODES), istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir program olup Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı bu uygulamanın hayata geçirilmesi sürecinde 2011 yılında «Pilot Ajans» seçilen ve TR63 Bölgesinde 455 proje hayata geçirilerek, bölgeye yaklaşık 34 Milyon TL’lik destek sağlamıştır. SODES programı ile 455 proje kapsamında 855 adet oyun parkı, spor tesisi, kadın/genç/engelli merkezi, atölye vb. tesis bölgemize kazandırılmış olup düzenlenen 571 adet kursa 17.750 kişi katılım sağlamıştır.

DOĞAKA; kurulduğu gün itibariyle yerel potansiyeli harekete geçirmek için eğitim çalışmalarına başlamış ve şu ana kadar yaklaşık 16.418 kişinin farklı konularda eğitim almasını sağlamıştır.

Ajansımız tarafından yerel potansiyeli harekete geçirmek, işbirliği imkânlarını geliştirmek, kişi ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek, bölgemizin tanıtımını yapmak, sektörel stratejilere yön vermek amacıyla farklı konularda seminer, konferans ve çalıştay gibi pek çok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Ajansımız tarafından şu ana kadar bölgemizin tanıtımını yapmak, sektörel stratejilere yön vermek amacıyla farklı konularda toplam 106 adet seminer, konferans, çalıştay ve benzeri pek çok faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Bölgesel kalkınma dinamiklerinin harekete geçirilmesi amacıyla Ajans tarafından 73 adet kurumsal yayın (sektör raporu, fizibilite, analiz) hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra, farklı temalarda 18 adet kurumsal bülten sayısı Ajansımız tarafından hazırlanmıştır.

Ajansımız kuruluşundan bugüne değin sektörel tanıtım filmleri hazırlamakta olup sosyal medya hesaplarımız, youtube kanalımız ve web sitelerimizden ilgili sektörel tanıtım filmlerimiz kamuoyuna açık bir şekilde web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanmaktadır. Hâlihazırda farklı dillerde 65 adet sektörel tematik tanıtım filmi hazırlanmıştır.

Bölgemiz sektörlerinin tanıtımın gerçekleştirilmesi amacıyla mobilyacılıktan, ayakkabıcılığa, gıda/tarımdan turizme, tekstilden filtre sektörü ve zeytincilik sektörüne kadar farklı konseptlerde ulusal ve uluslararası 63 sektörel ihtisas fuarına bölgesel katılım sağlanmıştır.

Bölgesel İstatistiklere erişimin mobil uygulama yoluyla da sağlanması amacıyla, 2019 yılından itibaren «DOĞAKA Bölge Veritabanı» mobil uygulaması aktif olarak kullanıma sunulmaktadır.

Katılımcılık, yenilikçilik, şeffaflık, erişilebilirlik, verimlilik, tarafsızlık, esneklik, çevreye duyarlılık, çözüm odaklılık ve pozitif ayrımcılık ilkeleriyle bölgelerarası gelişmişlik farklarının en aza indirgeneceği kurumlararsı planlama ve koordinasyon çalışmalarında yerel paydaşlarımızla işbirliği içinde olmaktan onur duyarız.

T.C.

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

GENEL SEKRETERLİĞİ
Osmaniye Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Eğitimi Tamamlandı.
Osmaniye Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Eğitimi Tamamlandı.
20 Ağustos 2019 Salı
Osmaniye Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Eğitimi Tamamlandı.
Yerel Yönetimler ve Kalkınma Ajansları ile İşbirliğinin Güçlendirilmesi Çalıştayı Antalya’da Gerçekleştirildi
Yerel Yönetimler ve Kalkınma Ajansları ile İşbirliğinin Güçlendirilmesi Çalıştayı Antalya’da Gerçekleştirildi
09 Ağustos 2019 Cuma
30-31 Temmuz ve 01 Ağustos 2019 tarihlerinde “Türkiye’nin Ulusal İltica Sisteminin Kuvvetlendirilmesi Projesi” kapsamında T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve BM Mülteci Örgütü (UNHCR) tarafından “Yerel Yönetimler ve Kalkınma Ajansları ile İşbirliğinin Güçlendirilmesi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.
Kahramanmaraş’ta “Geleceğim, Mesleğim” toplantısı yapıldı.
Kahramanmaraş’ta “Geleceğim, Mesleğim” toplantısı yapıldı.
30 Temmuz 2019 Salı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılı için belirlediği “Geleceğim, Mesleğim” teması kapsamında Kahramanmaraş ilinde mesleki eğitime yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler için ilgili paydaşlar 26 Temmuz Cuma günü bir araya geldi.
III. Tarım Şurası Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
III. Tarım Şurası Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
26 Temmuz 2019 Cuma
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen ve Ekim ayında düzenlenmesi planlanan III. Tarım ve Orman Şurası’na hazırlık amacıyla Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 24 Temmuz 2019 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi.
DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanlığı Görevini Kahramanmaraş Valisi Sayın Vahdettin ÖZKAN Devraldı
DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanlığı Görevini Kahramanmaraş Valisi Sayın Vahdettin ÖZKAN Devraldı
25 Temmuz 2019 Perşembe
Hatay Valisi Sayın Rahmi DOĞAN; bir yıl boyunca yürütmüş olduğu Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Kahramanmaraş Valisi Sayın Vahdettin ÖZKAN’a 25 Temmuz 2019 Perşembe günü devretti.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey Eurada Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz WAIPA
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı