DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.dogaka.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı facebook | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı twitter | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
İçerik Arama
Türkçe English Arabic Hızlı Menü
MENÜ
» Üst Ölçekli Plan ve Programlar
» Bölge Planı
» Kurumsal Stratejik Plan
» Çalışma Programları
» Faaliyet Raporları
» Analiz Raporları
» Sektörel Araştırma Raporları
» Bölgesel İstatistikler
  Planlama
TR63 Bölgesi
  Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
Türkiye’nin ulusal düzeyde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan kalkınma planlarında, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve bölgesel gelişmenin sağlanmasına yönelik strateji ve politikaların oluşturulması her zaman öncelik ve önem taşımıştır. Planlı dönemin başlangıcından beri bölgesel ve yerel kalkınmanın hızlandırılması, sürdürülebilir dengeli bir gelişmenin sağlanması ve bütün bölgelerin ulusal kalkınmaya katkılarının artırılması için bölgesel gelişme planları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Ülkemizdeki planlı kalkınma uygulamalarında dönüm noktası olan Bölgesel Planlama çalışmaları, bu çalışmaların koordinatör kuruluşu olan Kalkınma Ajansları ile tüm Türkiye geneline yayılmış durumdadır. Bu doğrultuda Kalkınma Ajanslarına belirli sorumluluklar verilmiştir. Planlı kalkınmayı şekillendirme ve ulusal öncelik ve politikalarla uyumlu bir şekilde,  bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; bölge planlarını hazırlamak, bölge planlarının hazırlanmasında bölgenin geleceğine yön verecek olan stratejik kararların alınmasına katkı sağlamak, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak ve yaptırmak Kalkınma Ajanslarının görev ve yetkileri arasındadır.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı