DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.dogaka.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı facebook | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı twitter | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
İçerik Arama
Türkçe English Arabic Hızlı Menü
MENÜ
» Üst Ölçekli Plan ve Programlar
» Bölge Planı
• TR63 Bölge Planı 2014-2023
• TR63 Bölge Planı 2010-2013
» Kurumsal Stratejik Plan
» Çalışma Programları
» Faaliyet Raporları
» Analiz Raporları
» Sektörel Araştırma Raporları
» Bölgesel İstatistikler
  Planlama
Bölge Planı / TR63 Bölge Planı 2010-2013
03 Nisan 2015 Cuma Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın TR63 bölgesine sunacağı tüm desteklerin çerçevesi, tüm paydaşların azami katılımıyla Ulusal Kalkınma Planı’na uyumlu olarak hazırlanacak olan Bölge Planı tarafından belirlenir. Dolayısıyla, Kalkınma Ajansı’nın öncelikli görevlerinden biri, Bölge Planının katılımcı bir şekilde oluşturulabilmesi için gerekli süreçleri kurgulamak ve yürütmektir.

Bölge Planı hazırlıkları kapsamında, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, personel alımını sürecini takiben, nüfus yapısı, iktisadi durum, altyapı, potansiyel gelişim alanları vb. konularda mevcut durum analizine yönelik çalışmalara başladı. Bu süreçte sadece istatistiksel verilerle yetinilmeyerek, daha ilk aşamadan itibaren bölge paydaşlarının katılımlını sağlamaya özen gösterildi. Bu doğrultuda, kamu, özel sektör, sivil toplum ile üniversite temsilcilerinden oluşan ve Ajansın danışma kurulu niteliğindeki Kalkınma Kurulu’nun ikinci toplantısı, 2-4 Mayıs 2010 tarihlerinde, Devlet Planlama Teşkilatının da desteğiyle, bölgenin güçlü yanlarını, sorunlarını ve bunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemek üzere üç günlük bir programla Hatay’da gerçekleştirildi. Program kapsamında oluşturulan il çalışma gruplarında, Kalkınma Kurulu üyeleri kadar, diğer kamu kurumu temsilcileri, medya mensupları ve akademisyenler de fikirlerini paylaşarak tartışmalara katıldı. Oturumlar sonucunda, illerin ortak sorunları kadar, ayrışan ihtiyaçlarını da ortaya koyan bir çıktı elde edildi.

Kalkınma Kurulu toplantısında elde edilen sonuçlar, Ajans uzmanları tarafından yürütülen mevcut durum analizi çalışmaları ile beraber yeninden değerlendirildi ve Ajansın hangi alanlarda katkı sağlayabileceğini belirlemek üzere, 19-20 Mayıs 2010 tarihlerinde, yine Devlet Planlama Teşkilatının uzman desteği ile, ele alındı. Yerel aktörlerin katılımıyla Haziran ayı içinde gerçekleştirilen TR63 Bölgesi için Vizyon Belirleme Çalışmasını takiben, Ajans uzmanları tarafından bir araya getirilen TR63 Bölge Planı hazırlandı.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ) Düzey 2 Bölgesi’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ilişkin Gelişme Eksenlerini, Amaçları, Hedefleri ve Politikaları ortaya koyan Bölge Planı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından onaylandı.
 Dosyalar
TR63 Bölge Planı 2010-2013 TR63 Bölge Planı 2010-2013 .pdf 5,91 Mb
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı