DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.dogaka.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı facebook | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı twitter | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
İçerik Arama
Türkçe English Arabic Hızlı Menü
MENÜ
» Üst Ölçekli Plan ve Programlar
» Bölge Planı
• TR63 Bölge Planı 2014-2023
• TR63 Bölge Planı 2010-2013
» Kurumsal Stratejik Plan
» Çalışma Programları
» Faaliyet Raporları
» Analiz Raporları
» Sektörel Araştırma Raporları
» Bölgesel İstatistikler
  Planlama
Bölge Planı / TR63 Bölge Planı 2014-2023
20 Nisan 2015 Pazartesi Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
TR63 Bölge Planı 2014-2023 Kalkınma Bakanlığı’nın yetkilendirmesi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlanmıştır.

Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 (Taslak) çerçevesinde, yerel paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan Bölge Planı ulusal ölçekte tespit edilen temel hedefler ile birlikte uluslararası kalkınma önceliklerini de göz önünde bulunduran bir çerçeve ile oluşturulmuştur. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından ekonomik ve sosyal sektörlere yönelik Mevcut Durum Tespiti ve TR63 Bölge Planı 2014-2023 çalışmaları hazırlanmış ve 30.12.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

TR63 Bölge Planı (2014-2023);
 • Bölgemizde tüm ilçelerde yapılan ilçe çalıştayları
 • Resmi yazışmalarla alınan kurum ve kuruluş görüşleri
 • Anket uygulamaları
 • Kalkınma Kurulu toplantıları
 • Yönetim Kurulu toplantıları
 • Kalkınma Bakanlığı ve diğer Bakanlıkların görüş ve önerileri
 • Sosyal ve ekonomik sektörlere yönelik verilerin derlenmesi ve analizi
Ana başlıkları ile yürütülmüş ve Ajans uzmanları tarafından yapılan Mevcut Durum Analizi sonuçları ile yapılan çalıştay, toplantı ve anketlere katılan yaklaşık 1.250 kişinin görüş ve önerileri doğrultusunda tamamlanmıştır. 

Katılımcı bir anlayışla hazırlanan TR63 Bölge Planı (2014-2023) “Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge” vizyonu ve bu vizyona ulaşmak için ulusal ve uluslararası hedeflerin dikkate alındığı
 • Enerji üretim kapasitesinin artırılması
 • Sanayide rekabet gücünün geliştirilmesi
 • Tarımda yapısal dönüşümün sağlanması ve kırsal kalkınma
 • Lojistik sektörünün geliştirilmesi
 • Turizm potansiyelinin ekonomiye kazandırılması
 • Kentsel altyapının iyileştirilmesi
 • Sosyal altyapının iyileştirilmesi
gelişme eksenlerinden oluşmaktadır.
 Dosyalar
TR63 Bölge Planı 2014-2023 TR63 Bölge Planı 2014-2023 .pdf 17,83 Mb
TR63 Bölgesi Mevcut Durum Analizi TR63 Bölgesi Mevcut Durum Analizi .pdf 31,2 Mb
TR63 Bölge Planı 2014-2023 Analiz Çalışmaları TR63 Bölge Planı 2014-2023 Analiz Çalışmaları .pdf 4,19 Mb
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı